Buca escort
likit Umzug Basel
ข่าวผู้บริหาร.

shell indir - takipi satın al ucuz trk - logsuz shell download - instagram followers increase - alanya haberleri - Beğeni

th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

กรมเจ้าท่า จัดฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารงานขนส่งทางน้ำ” รุ่นที่ 7
(20-05-2557)

ระหว่างวันที่ 19 – 30 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม ศรีพระยา ชั้นดาดฟ้า อาคาร 2 กรมเจ้าท่ากรมเจ้าท่า โดยสำนักงานเลขานุการกรมเจ้าท่า กลุ่มงานพัฒนาบุคคล จัดฝึกอบรมหลักสูตร  “นักบริหารงานขนส่งทางน้ำ” รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 19 – 30 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม ศรีพระยา ชั้นดาดฟ้า อาคาร 2 กรมเจ้าท่า เป็นการอบรมเชิงวิชาการ และการศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 9 – 16 มิถุนายน 2557  ณ ห้องโรงแรม ในจังหวัดชลบุรี  รวมเวลาการฝึกอบรมทั้งสิ้น 20 วัน โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับอาวุโสและข้าราชการตั้งแต่ระดับชำนาญการขึ้นไป ในสังกัดกรมเจ้าท่า รวมจำนวน 36 คน

ภาพกิจกรรม:

กรมเจ้าท่า จัดฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารงานขนส่งทางน้ำ” รุ่นที่ 7  กรมเจ้าท่า จัดฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารงานขนส่งทางน้ำ” รุ่นที่ 7  กรมเจ้าท่า จัดฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารงานขนส่งทางน้ำ” รุ่นที่ 7    กรมเจ้าท่า จัดฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารงานขนส่งทางน้ำ” รุ่นที่ 7  กรมเจ้าท่า จัดฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารงานขนส่งทางน้ำ” รุ่นที่ 7     


เอกสารแนบ:


26.2557.doc
back to top
 
xxxxxxxx