Buca escort
likit Umzug Basel
ข่าวผู้บริหาร.

shell indir - takipi satın al ucuz trk - logsuz shell download - instagram followers increase - alanya haberleri - Beğeni

th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ร่องน้ำท่าศาลา ร่วมตรวจสอบกรณีเรือลำเลียงแร่เฟลด์สปาร์ (feldspar) จังหวัดนครศรีธรรมราช
(06-11-2561)         วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2561 นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วย นายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ นายวิชัย คำคง ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 นาวาโทรัชตะ ผกาฟุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช นายอนันต์ แก้ววิเชียร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 4 พร้อมด้วยปลัดอาวุโสอำเภอท่าศาลา รักษาราชการแทนนายอำเภอท่าศาลา (นายชัยศักดิ์ สุจริตธนรักษ์ ) และปลัดป้องกันภัยอำเภอท่าศาลา (นายพันธกานต์ รัชณรงค์) และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ปฏิบัติงาน ได้ลงพื้นที่ร่องน้ำท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมตรวจสอบกรณีเรือลำเลียงแร่เฟลด์สปาร์ (feldspar) จมลงกีดขวางบริเวณปากร่องน้ำท่าศาลา ตำบลปากน้ำ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ทำให้การเดินเรือเข้า-ออกของประชาชนไม่ได้รับความปลอดภัย ประกอบกับใกล้เริ่มช่วงฤดูมรสุมของฝั่งอ่าวไทย การเดินเรือเข้า-ออกร่องน้ำยิ่งอันตรายยิ่งขึ้น


         หลังจากนั้นได้ร่วมประชุมกับผู้นำศาสนา (นายดลรอหมาน โต๊ะเตบ) โต๊ะอิหม่ามบ้านท่าสูงบน ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนผู้ใช้ร่องน้ำ ซึ่งอธิบดีกรมเจ้าท่าได้แจ้งถึงภารกิจในการร่วมกันแก้ไขปัญหาเรือขนแร่จม และได้สั่งการให้ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบำรุงรักษาทางน้ำและผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช เร่งรัดดำเนินการช่วยเหลือประชาชนเป็นการด่วนเพื่อให้แล้วเสร็จก่อนเข้าสู่ฤดูมรสุมโดยจะทำการนำเรือลำเลียงแร่ที่จมบริเวณปากร่อง ออกจากร่องน้ำเป็นอันดับแรก และจะทำการขุดลอกร่องน้ำปรับระดับความลึกให้ได้ตามเกณฑ์ ภายใน 45 วัน ทั้งนี้ผู้นำท้องถิ่น และ ประชาชนได้รับทราบภารกิจและเข้าใจในขั้นตอนแก้ไขปัญหาครั้งนี้ และขอให้กรมเจ้าท่าเร่งดำเนินการ เนื่องจากเจ้าของเรือดำเนินการกู้มาเป็นเวลานานแต่ไม่สามารถกู้เรือได้ จนเรือของประชาชนผู้ใช้ร่องน้ำบางลำได้รับความเสียหายไปบางส่วนแล้วภาพกิจกรรม:

นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ร่องน้ำท่าศาลา ร่วมตรวจสอบกรณีเรือลำเลียงแร่เฟลด์สปาร์ (feldspar) จังหวัดนครศรีธรรมราช  นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ร่องน้ำท่าศาลา ร่วมตรวจสอบกรณีเรือลำเลียงแร่เฟลด์สปาร์ (feldspar) จังหวัดนครศรีธรรมราช  นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ร่องน้ำท่าศาลา ร่วมตรวจสอบกรณีเรือลำเลียงแร่เฟลด์สปาร์ (feldspar) จังหวัดนครศรีธรรมราช    นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ร่องน้ำท่าศาลา ร่วมตรวจสอบกรณีเรือลำเลียงแร่เฟลด์สปาร์ (feldspar) จังหวัดนครศรีธรรมราช  นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ร่องน้ำท่าศาลา ร่วมตรวจสอบกรณีเรือลำเลียงแร่เฟลด์สปาร์ (feldspar) จังหวัดนครศรีธรรมราช  นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ร่องน้ำท่าศาลา ร่วมตรวจสอบกรณีเรือลำเลียงแร่เฟลด์สปาร์ (feldspar) จังหวัดนครศรีธรรมราช  นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ร่องน้ำท่าศาลา ร่วมตรวจสอบกรณีเรือลำเลียงแร่เฟลด์สปาร์ (feldspar) จังหวัดนครศรีธรรมราช  นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ร่องน้ำท่าศาลา ร่วมตรวจสอบกรณีเรือลำเลียงแร่เฟลด์สปาร์ (feldspar) จังหวัดนครศรีธรรมราช 

back to top
 
xxxxxxxx