Buca escort
likit Umzug Basel
ข่าวผู้บริหาร.

shell indir - takipi satın al ucuz trk - logsuz shell download - instagram followers increase - alanya haberleri - Beğeni

th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
(08-11-2561)วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม คณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 , นายวิเชียร เปมานุกรรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ , นางสาวขนิธยา รุ่งเครือ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับและรายงานสรุปในประเด็นเกี่ยวกับการจัดระเบียบแพในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อพัฒนาเป็นจุดชมเมือง และการดำเนินการด้านสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ณ ท่าแพวัดเทวสังฆราม (วัดเหนือ) จังหวัดกาญจนบุรีภาพกิจกรรม:

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 

back to top
 
xxxxxxxx