Buca escort
likit Umzug Basel
ข่าวผู้บริหาร.

shell indir - takipi satın al ucuz trk - logsuz shell download - instagram followers increase - alanya haberleri - Beğeni

th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาฐานข้อมูลลายนิ้วมือน้ำมันดิบ และผลิตภัณฑ์น้ำมันที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ กรมควบคุมมลพิษ
(21-11-2561)ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 – 12.30 น. นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาฐานข้อมูลลายนิ้วมือน้ำมันดิบ และผลิตภัณฑ์น้ำมันที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย (Development of Crude Oil and Relevant Oil Product Fingerprint Library in Thailand) พร้อมด้วย นายวิเชียร เปมานุกรรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ โดยมี นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวรายงาน ดร.วิจารณ์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดพิธีลงนาม ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง 10 หน่วยงาน ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ กรมเจ้าท่า กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมศุลกากร ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ในส่วนของกองทัพเรือ บริษัทพีพีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย วิทยาลัยปิโตรเคมี สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) และสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน โดยในส่วนความร่วมมือของกรมเจ้าท่าจะร่วมจัดทำฐานข้อมูลประเทศ สนับสนุน และให้ความร่วมมือในการเก็บตัวอย่างน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์น้ำมันที่เกี่ยวข้อง ก้อนน้ำมันดิน และคราบน้ำมัน เพื่อนำส่ง พีพีซี และ จีซี สำหรับวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการร่วมแปลผลวิเคราะห์ และสนับสนุนข้อมูลเพื่อการเผยแพร่ประชาสมพันธ์ และสร้างความเข้าใจต่อสังคม ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ

ภาพกิจกรรม:

นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาฐานข้อมูลลายนิ้วมือน้ำมันดิบ และผลิตภัณฑ์น้ำมันที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ กรมควบคุมมลพิษ  นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาฐานข้อมูลลายนิ้วมือน้ำมันดิบ และผลิตภัณฑ์น้ำมันที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ กรมควบคุมมลพิษ  นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาฐานข้อมูลลายนิ้วมือน้ำมันดิบ และผลิตภัณฑ์น้ำมันที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ กรมควบคุมมลพิษ    นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาฐานข้อมูลลายนิ้วมือน้ำมันดิบ และผลิตภัณฑ์น้ำมันที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ กรมควบคุมมลพิษ  นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาฐานข้อมูลลายนิ้วมือน้ำมันดิบ และผลิตภัณฑ์น้ำมันที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ กรมควบคุมมลพิษ  นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาฐานข้อมูลลายนิ้วมือน้ำมันดิบ และผลิตภัณฑ์น้ำมันที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ กรมควบคุมมลพิษ  นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาฐานข้อมูลลายนิ้วมือน้ำมันดิบ และผลิตภัณฑ์น้ำมันที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ กรมควบคุมมลพิษ  นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาฐานข้อมูลลายนิ้วมือน้ำมันดิบ และผลิตภัณฑ์น้ำมันที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ กรมควบคุมมลพิษ 

back to top
 
xxxxxxxx