Buca escort
likit Umzug Basel
ข่าวผู้บริหาร.

shell indir - takipi satın al ucuz trk - logsuz shell download - instagram followers increase - alanya haberleri - Beğeni

th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมความปลอดภัยในเรือโดยสาร วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ เรือริเวอร์ไซด์ โรงแรมริเวอร์ไซด์
(06-12-2561)วันที่ 6 ธันวาคม 2561 นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมความปลอดภัยในเรือโดยสาร ณ เรือริเวอร์ไซด์ โรงแรมริเวอร์ไซด์ โดยมีนายธนาธิป จันทรภักดี หัวหน้างานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กรมเจ้าท่า กล่าวรายงาน ซึ่งเป็นการอบรมเกี่ยวกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการเดินเรือ กฎข้อบังคับการตรวจเรือ อุปกรณ์ชูชีพ อุปกรณ์ดับเพลิง การดูแลบำรุงรักษาเรือให้มีความปลอดภัยและการใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิต การบริหารจัดการและควบคุมฝูงชนในสถานการณ์ฉุกเฉิน วิธีการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำ การติดต่อสื่อสาร 

ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรม ประกอบด้วยผู้ประกอบการเรือภัตตาคารในแม่น้ำเจ้าพระยา เรือโดยสารในพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดชลบุรีและจังหวัดตราด สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้กับพนักงานที่ทำงานบนเรือให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเรื่องความปลอดภัยในการขนส่งทางน้ำและการจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉินบนเรือตามมาตรฐานความปลอดภัยและกฎข้อบังคับว่าด้วยการตรวจเรือของกรมเจ้าท่าอย่างถูกต้องต่อไป


ภาพกิจกรรม:

นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมความปลอดภัยในเรือโดยสาร วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ เรือริเวอร์ไซด์ โรงแรมริเวอร์ไซด์   นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมความปลอดภัยในเรือโดยสาร วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ เรือริเวอร์ไซด์ โรงแรมริเวอร์ไซด์   นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมความปลอดภัยในเรือโดยสาร วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ เรือริเวอร์ไซด์ โรงแรมริเวอร์ไซด์   นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมความปลอดภัยในเรือโดยสาร วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ เรือริเวอร์ไซด์ โรงแรมริเวอร์ไซด์   นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมความปลอดภัยในเรือโดยสาร วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ เรือริเวอร์ไซด์ โรงแรมริเวอร์ไซด์   นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมความปลอดภัยในเรือโดยสาร วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ เรือริเวอร์ไซด์ โรงแรมริเวอร์ไซด์  

back to top
 
xxxxxxxx