Buca escort
likit Umzug Basel
ข่าวผู้บริหาร.

shell indir - takipi satın al ucuz trk - logsuz shell download - instagram followers increase - alanya haberleri - Beğeni

th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจการดำเนินงานด้านการบริหารการจัดระบบการขนส่งสินค้าทางน้ำ บริเวณจุดผ่อนปรนบ้านหม้อ จังหวัดหนองคาย
(14-12-2561)ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายมานิตย์ สุธาพร ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายกฤชเทพ สิมลี รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายสมัย โชติสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และคณะฯ พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เดินทางไปยังจังหวัดหนองคาย เพื่อตรวจการดำเนินงานด้านการบริหารการจัดระบบการขนส่งสินค้าทางน้ำ บริเวณจุดผ่อนปรนบ้านหม้อ โดยมีประชาชนในพื้นที่ร่วมต้อนรับ ในการนี้ได้รับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ให้ยกระดับและพัฒนาท่าเทียบเรือจุดผ่อนปรนบ้านหม้อ ซึ่งมีแนวโน้มการส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปีที่ผ่านมามีปริมาณการส่งออกจำนวน 600 ล้านบาท ส่งออกสินค้าประเภทผักและผลไม้เป็นส่วนใหญ่ โดยเปิดให้บริการ 3 วันต่อสัปดาห์ ซึ่งหากมีการพัฒนาท่าเรือ เส้นทางคมนาคม และพัฒนาเป็นจุดผ่านแดนถาวร จะสามารถขนส่งสินค้าได้เป็นจำนวนมากขึ้น 

จากนั้นได้เดินทางต่อไปยังท่าเรือเอกชน บริษัท ศรีเชียงใหม่เฟอร์รี่ จำกัด เพื่อหารือเกี่ยวกับกิจกรรมขนส่งทางน้ำในด้านระบบขนส่งโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมต่อกับประเทศลาว ซึ่งจะทำให้ย่นระยะเวลาการขนส่งได้มากขึ้น หลังจากนั้นได้เดินทางไปยัง สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 เพื่อรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ ของพื้นที่ในการดูแลรับผิดชอบ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปภารกิจ หน้าที่ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 8 เกี่ยวกับโครงการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ


ภาพกิจกรรม:

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจการดำเนินงานด้านการบริหารการจัดระบบการขนส่งสินค้าทางน้ำ บริเวณจุดผ่อนปรนบ้านหม้อ จังหวัดหนองคาย   นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจการดำเนินงานด้านการบริหารการจัดระบบการขนส่งสินค้าทางน้ำ บริเวณจุดผ่อนปรนบ้านหม้อ จังหวัดหนองคาย   นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจการดำเนินงานด้านการบริหารการจัดระบบการขนส่งสินค้าทางน้ำ บริเวณจุดผ่อนปรนบ้านหม้อ จังหวัดหนองคาย   นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจการดำเนินงานด้านการบริหารการจัดระบบการขนส่งสินค้าทางน้ำ บริเวณจุดผ่อนปรนบ้านหม้อ จังหวัดหนองคาย   นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจการดำเนินงานด้านการบริหารการจัดระบบการขนส่งสินค้าทางน้ำ บริเวณจุดผ่อนปรนบ้านหม้อ จังหวัดหนองคาย   นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจการดำเนินงานด้านการบริหารการจัดระบบการขนส่งสินค้าทางน้ำ บริเวณจุดผ่อนปรนบ้านหม้อ จังหวัดหนองคาย   นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจการดำเนินงานด้านการบริหารการจัดระบบการขนส่งสินค้าทางน้ำ บริเวณจุดผ่อนปรนบ้านหม้อ จังหวัดหนองคาย   นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจการดำเนินงานด้านการบริหารการจัดระบบการขนส่งสินค้าทางน้ำ บริเวณจุดผ่อนปรนบ้านหม้อ จังหวัดหนองคาย   นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจการดำเนินงานด้านการบริหารการจัดระบบการขนส่งสินค้าทางน้ำ บริเวณจุดผ่อนปรนบ้านหม้อ จังหวัดหนองคาย  

back to top
 
xxxxxxxx