Buca escort
likit Umzug Basel
ข่าวผู้บริหาร.

shell indir - takipi satın al ucuz trk - logsuz shell download - instagram followers increase - alanya haberleri - Beğeni

th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

พลเอกประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะฯ เดินทางตรวจราชการ จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562
(09-07-2562)วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 พลเอกประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะฯ เดินทางตรวจราชการ จังหวัดภูเก็ต และเป็นประธานในพิธีเปิดอุโมงค์ทางลอดห้าแยกฉลอง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับ และนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวรายงานการสร้างอุโมงค์ทางลอดห้าแยกฉลอง จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมคณะผู้บริหารกรมเจ้าท่า ร่วมให้การต้อนรับ และเข้าร่วมพิธีเปิดอุโมงค์ห้าแยกฉลอง ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเมืองภูเก็ต หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางไปยังท่าเทียบเรือนำ้ลึกภูเก็ต ตรวจเยี่ยมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ.2562 (Integrated Disaster Management Exercise : IDMEx 2019) กรณีภัยจากสึนามิ โดยกำหนดกิจกรรมการฝึกฯ เป็น 3 รูปแบบ ครอบคลุมทั้งการฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX) การฝึกเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise : FEX) และการฝึกปฏิบัติ (Drill) ด้วยการจำลองสถานการณ์แผ่นดินไหวในทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย และเกิดสึนามิขนาดใหญ่ซัดเข้าชายฝั่งทะเลอันดามันอย่างรุนแรง และตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือนำ้ลึกภูเก็ต รับฟังการบรรยายองค์ประกอบการก่อสร้างและปรับปรุงท่าเทียบเรือนำ้ลึก โดยนายอำนวย  ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ และรับฟังการบรรยายแนวทางแก้ไขปัญหาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทางเรือสำราญ บรรยายโดย นายธีรนันท์ ศรีหงส์ กรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ต ดีพ ซี พอร์ต จำกัด โดยมีอธิบดีกรมเจ้าท่า และคณะผู้บริหารกรมเจ้าท่า ร่วมรับฟังการบรรยาย และรับข้อเสนอแนะจากนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตเกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน 
_________________________________ 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม 
โทรศัพท์ 02-233-1311-3 ต่อ 280 หรือ 285 E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ภาพกิจกรรม:

พลเอกประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะฯ เดินทางตรวจราชการ จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562  พลเอกประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะฯ เดินทางตรวจราชการ จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562  พลเอกประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะฯ เดินทางตรวจราชการ จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562  พลเอกประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะฯ เดินทางตรวจราชการ จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562  พลเอกประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะฯ เดินทางตรวจราชการ จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562  พลเอกประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะฯ เดินทางตรวจราชการ จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562  พลเอกประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะฯ เดินทางตรวจราชการ จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562  พลเอกประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะฯ เดินทางตรวจราชการ จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562  พลเอกประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะฯ เดินทางตรวจราชการ จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562  พลเอกประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะฯ เดินทางตรวจราชการ จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562  พลเอกประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะฯ เดินทางตรวจราชการ จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562  พลเอกประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะฯ เดินทางตรวจราชการ จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562  พลเอกประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะฯ เดินทางตรวจราชการ จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562  พลเอกประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะฯ เดินทางตรวจราชการ จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562  พลเอกประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะฯ เดินทางตรวจราชการ จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 

back to top
 
xxxxxxxx