th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

กรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ท่าช้าง ท่าวังหลัง แจกหน้ากากอนามัยแก่ประชาชน
(05-02-2563)รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ) ตรวจท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา
พร้อมรณรงค์ให้ประชาชน ป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันจากไวรัสโคโรนา และ PM 2.5

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะ พร้อมด้วยนายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดี กรมเจ้าท่า (ด้านปลอดภัย) ลงพื้นที่ท่าเรือวังหลัง (ศิริราช) - ท่าเรือท่าช้าง ซึ่งเป็นท่าเรือโดยสารสาธารณะ และท่าเรือ ข้ามฟากในแม่น้ำเจ้าพระยา ตรวจติดตามการดูแล อำนวยความสะดวก ความปลอดภัยแก่ประชาชนที่เดินทางสัญจรทางน้ำ เพื่อรณรงค์ ให้ประชาชน ป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันจากไวรัสโคโรนา และ PM 2.5 พร้อมแจกหน้ากากอนามัย แก่ประชาชน เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันจากไวรัสโคโรนา และฝุ่น PM 2.5

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยหลังจากการลงพื้นที่ว่า จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา และปัญหาฝุ่น PM 2.5 กระทรวงคมนาคม โดยกรมเจ้าท่า ในฐานะ ผู้กำกับ ดูแล อำนวยความสะดวกในการขนส่งทางน้ำ ได้มีมาตรการเข้มงวด กวดขัน เฝ้าระวังสถานการณ์ดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง โดยเน้น ดูแลเรือ ท่าเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา และเรือโดยสารในคลองแสนแสบ ตลอดจนท่าเรือเดินระหว่างประเทศ อาทิ ท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือ มาบตาพุด ท่าเรือภูเก็ต ท่าเรือสงขลา ท่าเรือระนอง และท่าเรือเชียงแสน เป็นต้น พร้อมกันนี้ ได้สั่งการให้กรมเจ้าท่า ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กำกับ ดูแล เข้มงวด กวดขัน ในการปฏิบัติตามมาตรการที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มข้น ดังนี้
สำหรับ มาตรการเกี่ยวกับท่าเรือ ให้ทําความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเป็นประจําทุกวัน โดยเน้นย้ำทําความสะอาดบริเวณจุดที่นักท่องเที่ยวสัมผัสบ่อยครั้ง จัดวางแอลกอฮอล์ เจลล้างมือและหน้ากากอนามัยประจําบนท่าเทียบเรืออย่างน้อย 1 จุด และให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่บริการภายในท่าเรือ ใส่หน้ากากอนามัยทุกคนมาตรการเกี่ยวกับตัวเรือ ให้ดำเนินการทำความสะอาดภายในตัวเรือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเป็นประจำทุกวัน โดยเน้นย้ำ ทำความสะอาดบริเวณ จุดที่นักท่องเที่ยวสัมผัสบ่อยครั้ง และให้จัดวางแอลกอฮอล์เจลล้างมือและหน้ากากอนามัย ประจำเส้นทาง ที่ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวเดินทางผ่าน และบริเวณห้องน้ำ สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่บริการภายในเรือ ใส่หน้ากากอนามัยทุกคน เพื่อป้องกันการแพร่หรือรับเชื้อไวรัสโคโรนา

กรณีเรือที่เดินทางมาจากต่างประเทศ (ประเทศจีน) หากพบลูกเรือหรือผู้โดยสารที่เดินทางมากับเรือ มีไข้สูง หรือมีอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ ให้แจ้งสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ สำนักงานควบคุมการจราจรและ ความปลอดภัยทางทะเล และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาที่เรือลำดังกล่าวจะเข้าเทียบท่า และให้เรือทอดสมอเพื่อรอเจ้าหน้าที่ ด่านควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตรวจสอบก่อนนำเรือเข้าเทียบท่า พร้อมกันนี้ ให้กรมเจ้าท่า ดำเนินการประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่องแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกช่องทาง พร้อมขอให้ผู้ประกอบการท่าเรือและเรือโดยสารติดตามสถานการณ์ ของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน จากไวรัสโคโรนา อย่างใกล้ชิด และขอให้รายงานข้อมูลหรือเหตุการณ์ผิดปกติ มายังสายด่วน 1199 กรมเจ้าท่า ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสายด่วน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เบอร์โทร 1422

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ / จิตติมาศ
5 กุมภาพันธ์ 2563ภาพกิจกรรม:

กรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ท่าช้าง ท่าวังหลัง แจกหน้ากากอนามัยแก่ประชาชน  กรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ท่าช้าง ท่าวังหลัง แจกหน้ากากอนามัยแก่ประชาชน  กรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ท่าช้าง ท่าวังหลัง แจกหน้ากากอนามัยแก่ประชาชน  กรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ท่าช้าง ท่าวังหลัง แจกหน้ากากอนามัยแก่ประชาชน  กรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ท่าช้าง ท่าวังหลัง แจกหน้ากากอนามัยแก่ประชาชน  กรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ท่าช้าง ท่าวังหลัง แจกหน้ากากอนามัยแก่ประชาชน  กรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ท่าช้าง ท่าวังหลัง แจกหน้ากากอนามัยแก่ประชาชน  กรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ท่าช้าง ท่าวังหลัง แจกหน้ากากอนามัยแก่ประชาชน  กรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ท่าช้าง ท่าวังหลัง แจกหน้ากากอนามัยแก่ประชาชน  กรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ท่าช้าง ท่าวังหลัง แจกหน้ากากอนามัยแก่ประชาชน  กรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ท่าช้าง ท่าวังหลัง แจกหน้ากากอนามัยแก่ประชาชน 

back to top