th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดท่าเรือกรมเจ้าท่า ฉลองวันแห่งความรัก ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ท่าเทียบเรือกรมเจ้าท่า
(17-02-2563)นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดท่าเรือกรมเจ้าท่า ฉลองวันแห่งความรัก ท่าเรือออกแบบตามสถาปัตยกรรมตะวันตกที่เรียกว่า “โบซาร์ ผสมผสานกับ นีโอคลาสสิก” ตบแต่งให้มีความสวยงาม พร้อมเป็น LandMark ที่สำคัญ และเป็นท่าเรือที่สวยที่สุดในแม่น้ำเจ้าพระยา ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ท่าเทียบเรือกรมเจ้าท่า ถนนโยธา เขตสัมพันธ์วงศ์ กรุงเทพมหานครภาพกิจกรรม:

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดท่าเรือกรมเจ้าท่า ฉลองวันแห่งความรัก  ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ท่าเทียบเรือกรมเจ้าท่า  นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดท่าเรือกรมเจ้าท่า ฉลองวันแห่งความรัก  ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ท่าเทียบเรือกรมเจ้าท่า  นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดท่าเรือกรมเจ้าท่า ฉลองวันแห่งความรัก  ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ท่าเทียบเรือกรมเจ้าท่า  นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดท่าเรือกรมเจ้าท่า ฉลองวันแห่งความรัก  ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ท่าเทียบเรือกรมเจ้าท่า  นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดท่าเรือกรมเจ้าท่า ฉลองวันแห่งความรัก  ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ท่าเทียบเรือกรมเจ้าท่า  นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดท่าเรือกรมเจ้าท่า ฉลองวันแห่งความรัก  ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ท่าเทียบเรือกรมเจ้าท่า  นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดท่าเรือกรมเจ้าท่า ฉลองวันแห่งความรัก  ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ท่าเทียบเรือกรมเจ้าท่า  นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดท่าเรือกรมเจ้าท่า ฉลองวันแห่งความรัก  ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ท่าเทียบเรือกรมเจ้าท่า 

back to top