Buca escort
likit Umzug Basel
ข่าวผู้บริหาร.

shell indir - takipi satın al ucuz trk - logsuz shell download - instagram followers increase - alanya haberleri - Beğeni

th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

อธิบดีกรมเจ้าท่า คืนความสุขให้ประชาชน ปล่อยพันธุ์ปลาท้องถิ่น 40,000 ตัว คืนสู่ธรรมชาติ ณ แม่น้ำป่าสัก ตำบลเริงราง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หลังการกำจัดผักตบชวาแล้วเสร็จ
(20-01-2564)

ภาพกิจกรรม:

อธิบดีกรมเจ้าท่า คืนความสุขให้ประชาชน ปล่อยพันธุ์ปลาท้องถิ่น 40,000 ตัว คืนสู่ธรรมชาติ ณ แม่น้ำป่าสัก ตำบลเริงราง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หลังการกำจัดผักตบชวาแล้วเสร็จ  อธิบดีกรมเจ้าท่า คืนความสุขให้ประชาชน ปล่อยพันธุ์ปลาท้องถิ่น 40,000 ตัว คืนสู่ธรรมชาติ ณ แม่น้ำป่าสัก ตำบลเริงราง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หลังการกำจัดผักตบชวาแล้วเสร็จ  อธิบดีกรมเจ้าท่า คืนความสุขให้ประชาชน ปล่อยพันธุ์ปลาท้องถิ่น 40,000 ตัว คืนสู่ธรรมชาติ ณ แม่น้ำป่าสัก ตำบลเริงราง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หลังการกำจัดผักตบชวาแล้วเสร็จ  อธิบดีกรมเจ้าท่า คืนความสุขให้ประชาชน ปล่อยพันธุ์ปลาท้องถิ่น 40,000 ตัว คืนสู่ธรรมชาติ ณ แม่น้ำป่าสัก ตำบลเริงราง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หลังการกำจัดผักตบชวาแล้วเสร็จ  อธิบดีกรมเจ้าท่า คืนความสุขให้ประชาชน ปล่อยพันธุ์ปลาท้องถิ่น 40,000 ตัว คืนสู่ธรรมชาติ ณ แม่น้ำป่าสัก ตำบลเริงราง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หลังการกำจัดผักตบชวาแล้วเสร็จ  อธิบดีกรมเจ้าท่า คืนความสุขให้ประชาชน ปล่อยพันธุ์ปลาท้องถิ่น 40,000 ตัว คืนสู่ธรรมชาติ ณ แม่น้ำป่าสัก ตำบลเริงราง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หลังการกำจัดผักตบชวาแล้วเสร็จ  อธิบดีกรมเจ้าท่า คืนความสุขให้ประชาชน ปล่อยพันธุ์ปลาท้องถิ่น 40,000 ตัว คืนสู่ธรรมชาติ ณ แม่น้ำป่าสัก ตำบลเริงราง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หลังการกำจัดผักตบชวาแล้วเสร็จ  อธิบดีกรมเจ้าท่า คืนความสุขให้ประชาชน ปล่อยพันธุ์ปลาท้องถิ่น 40,000 ตัว คืนสู่ธรรมชาติ ณ แม่น้ำป่าสัก ตำบลเริงราง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หลังการกำจัดผักตบชวาแล้วเสร็จ  อธิบดีกรมเจ้าท่า คืนความสุขให้ประชาชน ปล่อยพันธุ์ปลาท้องถิ่น 40,000 ตัว คืนสู่ธรรมชาติ ณ แม่น้ำป่าสัก ตำบลเริงราง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หลังการกำจัดผักตบชวาแล้วเสร็จ  อธิบดีกรมเจ้าท่า คืนความสุขให้ประชาชน ปล่อยพันธุ์ปลาท้องถิ่น 40,000 ตัว คืนสู่ธรรมชาติ ณ แม่น้ำป่าสัก ตำบลเริงราง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หลังการกำจัดผักตบชวาแล้วเสร็จ 

back to top
 
xxxxxxxx