th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ “พัฒนาองค์ความรู้และทักษะการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์”ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2558 ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซค์ จังหวัดนครปฐม
(15-09-2558)นายจุฬา  สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ “พัฒนาองค์ความรู้และทักษะการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์” เพื่อพัฒนาบุคลากรกรมเจ้าท่าให้มีความรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการถ่ายภาพ ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2558 ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซค์ จังหวัดนครปฐม 

ภาพกิจกรรม:

นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ “พัฒนาองค์ความรู้และทักษะการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์”ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2558 ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซค์ จังหวัดนครปฐม   นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ “พัฒนาองค์ความรู้และทักษะการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์”ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2558 ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซค์ จังหวัดนครปฐม   นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ “พัฒนาองค์ความรู้และทักษะการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์”ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2558 ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซค์ จังหวัดนครปฐม       นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ “พัฒนาองค์ความรู้และทักษะการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์”ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2558 ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซค์ จังหวัดนครปฐม   นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ “พัฒนาองค์ความรู้และทักษะการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์”ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2558 ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซค์ จังหวัดนครปฐม   นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ “พัฒนาองค์ความรู้และทักษะการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์”ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2558 ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซค์ จังหวัดนครปฐม   นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ “พัฒนาองค์ความรู้และทักษะการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์”ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2558 ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซค์ จังหวัดนครปฐม   นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ “พัฒนาองค์ความรู้และทักษะการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์”ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2558 ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซค์ จังหวัดนครปฐม   นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ “พัฒนาองค์ความรู้และทักษะการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์”ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2558 ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซค์ จังหวัดนครปฐม    


เอกสารแนบ:


98.2558.jpg
back to top