th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง “อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ที่เจ้าท่าควรรู้”เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 6 กรมเจ้าท่า
(15-09-2558)นายจุฬา  สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง “อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ที่เจ้าท่าควรรู้” โดยนางจิราภรณ์  จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านบริหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 6 กรมเจ้าท่

ภาพกิจกรรม:

นายจุฬา  สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง “อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ที่เจ้าท่าควรรู้”เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 6 กรมเจ้าท่า   นายจุฬา  สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง “อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ที่เจ้าท่าควรรู้”เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 6 กรมเจ้าท่า   นายจุฬา  สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง “อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ที่เจ้าท่าควรรู้”เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 6 กรมเจ้าท่า     นายจุฬา  สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง “อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ที่เจ้าท่าควรรู้”เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 6 กรมเจ้าท่า   นายจุฬา  สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง “อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ที่เจ้าท่าควรรู้”เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 6 กรมเจ้าท่า   นายจุฬา  สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง “อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ที่เจ้าท่าควรรู้”เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 6 กรมเจ้าท่า  

back to top