th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

กรมเจ้าท่า จัดงานผู้บริหารพบสื่อมวลชน เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558 ณ ห้องศรี พระยา กรมเจ้าท่า
(30-09-2558)กรมเจ้าท่า จัดงานผู้บริหารพบสื่อมวลชน โดยมีนายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านความปลอดภัย) นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ) นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านบริหาร) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมเจ้าท่า และสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558 ณ ห้องศรี พระยา กรมเจ้าท่าภาพกิจกรรม:

กรมเจ้าท่า จัดงานผู้บริหารพบสื่อมวลชน เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558 ณ ห้องศรี พระยา กรมเจ้าท่า  กรมเจ้าท่า จัดงานผู้บริหารพบสื่อมวลชน เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558 ณ ห้องศรี พระยา กรมเจ้าท่า  กรมเจ้าท่า จัดงานผู้บริหารพบสื่อมวลชน เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558 ณ ห้องศรี พระยา กรมเจ้าท่า    กรมเจ้าท่า จัดงานผู้บริหารพบสื่อมวลชน เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558 ณ ห้องศรี พระยา กรมเจ้าท่า 

back to top