th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายสุรชัย บุรพานนทชัย เลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่าร่วมแสดงความยินดีและและมอบเงินบริจาคให้แก่ “มูลนิธิคอนฟีลด์เพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งการรถไฟฟ้าขนส่งมลชนแห่งประเทศ ครบรอบ 24 ปี
(19-08-2559)นายสุรชัย บุรพานนทชัย เลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่าร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาคให้แก่ มูลนิธิคอนฟีลด์เพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งการรถไฟฟ้าขนส่งมลชนแห่งประเทศ ครบรอบ 24 ปี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณห้องโถง อาคาร 1 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ภาพกิจกรรม:

นายสุรชัย บุรพานนทชัย เลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่าร่วมแสดงความยินดีและและมอบเงินบริจาคให้แก่ “มูลนิธิคอนฟีลด์เพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งการรถไฟฟ้าขนส่งมลชนแห่งประเทศ ครบรอบ 24 ปี   นายสุรชัย บุรพานนทชัย เลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่าร่วมแสดงความยินดีและและมอบเงินบริจาคให้แก่ “มูลนิธิคอนฟีลด์เพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งการรถไฟฟ้าขนส่งมลชนแห่งประเทศ ครบรอบ 24 ปี   นายสุรชัย บุรพานนทชัย เลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่าร่วมแสดงความยินดีและและมอบเงินบริจาคให้แก่ “มูลนิธิคอนฟีลด์เพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งการรถไฟฟ้าขนส่งมลชนแห่งประเทศ ครบรอบ 24 ปี  

back to top