Buca escort
likit Umzug Basel
ข่าวผู้บริหาร.

shell indir - takipi satın al ucuz trk - logsuz shell download - instagram followers increase - alanya haberleri - Beğeni

th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในการประชุมเพื่อมอบนโยบายด้านความปลอดภัย เกี่ยวกับแผนในการเผชิญเหตุ และภาวะวิกฤติด้านความปลอดภัยทางน้ำ กรณีศึกษาเรือเฟอร์รี่ล่มที่ประเทศเกาหลี
(29-04-2557) นายศรศักดิ์  แสนสมบัติ  อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในการประชุมเพื่อมอบนโยบายด้านความปลอดภัย เกี่ยวกับแผนในการเผชิญเหตุ และภาวะวิกฤติด้านความปลอดภัยทางน้ำ กรณีศึกษาเรือเฟอร์รี่ล่มที่ประเทศเกาหลี เพื่อร่วมพิจารณาและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับตัวเรือ การฝึกอบรมบุคลากรที่ทำการในเรือ ด้านการเฝ้าระวังแจ้งเตือน/การติดต่อประสานงาน/การให้ความช่วยเหลือ รวมถึงแผนปฏิบัติการในส่วนที่กรมเจ้าท่ารับผิดชอบ โดยมีรองอธิบดีฯ ผู้อำนวยการเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 – 7  ผู้อำนวยสำนักในส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง และหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมระดมความคิดเห็นและรับทราบนโยบายฯ ดังกล่าว เพื่อให้การปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางเรือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพกิจกรรม:

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในการประชุมเพื่อมอบนโยบายด้านความปลอดภัย เกี่ยวกับแผนในการเผชิญเหตุ และภาวะวิกฤติด้านความปลอดภัยทางน้ำ กรณีศึกษาเรือเฟอร์รี่ล่มที่ประเทศเกาหลี  นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในการประชุมเพื่อมอบนโยบายด้านความปลอดภัย เกี่ยวกับแผนในการเผชิญเหตุ และภาวะวิกฤติด้านความปลอดภัยทางน้ำ กรณีศึกษาเรือเฟอร์รี่ล่มที่ประเทศเกาหลี  นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในการประชุมเพื่อมอบนโยบายด้านความปลอดภัย เกี่ยวกับแผนในการเผชิญเหตุ และภาวะวิกฤติด้านความปลอดภัยทางน้ำ กรณีศึกษาเรือเฟอร์รี่ล่มที่ประเทศเกาหลี    นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในการประชุมเพื่อมอบนโยบายด้านความปลอดภัย เกี่ยวกับแผนในการเผชิญเหตุ และภาวะวิกฤติด้านความปลอดภัยทางน้ำ กรณีศึกษาเรือเฟอร์รี่ล่มที่ประเทศเกาหลี  นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในการประชุมเพื่อมอบนโยบายด้านความปลอดภัย เกี่ยวกับแผนในการเผชิญเหตุ และภาวะวิกฤติด้านความปลอดภัยทางน้ำ กรณีศึกษาเรือเฟอร์รี่ล่มที่ประเทศเกาหลี  นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในการประชุมเพื่อมอบนโยบายด้านความปลอดภัย เกี่ยวกับแผนในการเผชิญเหตุ และภาวะวิกฤติด้านความปลอดภัยทางน้ำ กรณีศึกษาเรือเฟอร์รี่ล่มที่ประเทศเกาหลี  นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในการประชุมเพื่อมอบนโยบายด้านความปลอดภัย เกี่ยวกับแผนในการเผชิญเหตุ และภาวะวิกฤติด้านความปลอดภัยทางน้ำ กรณีศึกษาเรือเฟอร์รี่ล่มที่ประเทศเกาหลี  นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในการประชุมเพื่อมอบนโยบายด้านความปลอดภัย เกี่ยวกับแผนในการเผชิญเหตุ และภาวะวิกฤติด้านความปลอดภัยทางน้ำ กรณีศึกษาเรือเฟอร์รี่ล่มที่ประเทศเกาหลี  นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในการประชุมเพื่อมอบนโยบายด้านความปลอดภัย เกี่ยวกับแผนในการเผชิญเหตุ และภาวะวิกฤติด้านความปลอดภัยทางน้ำ กรณีศึกษาเรือเฟอร์รี่ล่มที่ประเทศเกาหลี  นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในการประชุมเพื่อมอบนโยบายด้านความปลอดภัย เกี่ยวกับแผนในการเผชิญเหตุ และภาวะวิกฤติด้านความปลอดภัยทางน้ำ กรณีศึกษาเรือเฟอร์รี่ล่มที่ประเทศเกาหลี  นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในการประชุมเพื่อมอบนโยบายด้านความปลอดภัย เกี่ยวกับแผนในการเผชิญเหตุ และภาวะวิกฤติด้านความปลอดภัยทางน้ำ กรณีศึกษาเรือเฟอร์รี่ล่มที่ประเทศเกาหลี  นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในการประชุมเพื่อมอบนโยบายด้านความปลอดภัย เกี่ยวกับแผนในการเผชิญเหตุ และภาวะวิกฤติด้านความปลอดภัยทางน้ำ กรณีศึกษาเรือเฟอร์รี่ล่มที่ประเทศเกาหลี                 

back to top
 
xxxxxxxx