th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชื่อเรื่อง
09-12-2562
วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 สั่งการให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจท่าเทียบเรือโดยสารและเรือโดยสารเพื่อยกระดับมาตรการความปลอดภัยทางน้ำและเตรียมความพร้อมช่วงก่อนเทศกาลสำคัญ ณ ท่าเทียบเรือลมหลัก (บางรักษ์) และท่าเทียบเรือท่องเที่ยวบางรักษ์ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

09-12-2562
วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 นายณชพงศ ประนิตย์ ผจภ.5 (พง) มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา บูรณาการร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดพังงา ออกหน่วยบริการประมงพื้นบ้าน โดยตั้งหน่วยบริการชั่วคราว 2 จุด ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ 3 บ้าน เกาะไม้ไผ่ และศาลาเอนกประสงค์หมู่ 4 บ้านเกาะหมาก ตำบลเกาะปันหยีอำเภอเมือง จังหวัดพังงา

09-12-2562
วันที่ 8 ธันวาคม 2562 นายทวีชัย โชคสมุทร รรก.ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 มอบหมายให้นางสาวอัจฉรา ไวยราบุตร หัวหน้ากลุ่มอำนวยการและแผนงาน เข้าเฝ้ารับ-ส่งเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จแทนพระองค์ทรงไปยกช่อฟ้าอุโบสถ ณ วัดพระธาตุบังพวน ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

06-12-2562

06-12-2562
วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายคำรณ อินทร์จันทร์ ผจภ.4 (ชพ.) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในพื้นที่ห่างไกล โดยให้เจ้าของเรือประมงพื้นบ้านที่มีใบทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ ที่มีขนาดไม่ถึงสิบตันกรอส หรือยังไม่ได้จดทะเบียนเรือและไม่มีใบอนุญาตใช้เรือ ยื่นคำร้องขอรับการตรวจสอบเรือและทำเครื่องหมายแสดงอัตลักษณ์เรือ ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือประมงเข้า - ออกหลังสวน ต.ปากน้ำ อ.หลังสวน จ.ชุมพร
06-12-2562
วันที่​ 6 ธันวาคม​ 2562​ สำนักงานควบคุม​การจราจร​และ​ความ​ปลอดภัย​ทางทะเล​ พร้อมเจ้าหน้าที่จาก​ จภ.6 ชลบุรี​ได้ดำเนินการออกตรวจสอบการแจ้งเข้าออกของเรือขนาดตั้งแต่​ 60​ ตันกรอสขึ้นไป​ ในพื้นที่เขตท่าเรือศรีราชา​ บริเวณ​ท่าเทียบเรือโดยสารเกาะลอย​ และท่าเทียบเรือจรินทร์​ อ.ศรีราชา​ จ.ชลบุรี

06-12-2562
วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายหิรัญวัตติ์ สืบกระพันธ์ ผจภ.5 (สต.) มอบหมายนายกิติศักดิ์ แก้วบรรจง นักวิชาการขนส่งชำนาญการ เข้าร่วมประชุมตามระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อประชาสัมพันธ์ในการให้เจ้าของเรือมายื่นคำขอให้เจ้าท่าทำการตรวจสอบและจัดทำเครื่องหมายแสดงอัตลักษณ์ตัวเรือประมงพื้นบ้าน ณ หอประชุม อ.ท่าแพ จ.สตูล


06-12-2562
วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นายณชพงศ ประนิตย์ ผจภ.5 (พง) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ จัดชุดออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในพื้นที่ห่างไกล โดยให้เจ้าของเรือประมงพื้นบ้านที่มีใบทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ ที่มีขนาดไม่ถึงสิบตันกรอส หรือยังไม่ได้จดทะเบียนเรือและไม่มีใบอนุญาตใช้เรือ ยื่นคำร้องขอรับการตรวจสอบเรือและทำเครื่องหมายแสดงอัตลักษณ์เรือ


Page 2 of 18
back to top