th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชื่อเรื่อง


03-12-2562
วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 -​12.00 น. เรือเอก อภิชิต ตัณฑสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร ได้หมอบหมายให้เจ้าหน้าที่บูรณาการประชาสัมพันธ์ แจ้งเจ้าของเรือประมงพื้นบ้านที่มีใบทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ ที่มีขนาดไม่ถึงสิบตันกรอส หรือยังไม่ได้จดทะเบียนเรือและไม่มีใบอนุญาตใช้เรือ นำเรือมาให้กรมเจ้าท่าตรวจสอบและทำเครื่องหมายที่แสดงอัตลักษณ์เรือภายในเวลาและสถานที่ที่กำหนด

29-11-2562
วันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2562 นายทวีชัย โชคสมุทร รรก. ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 นายวินัย ช่างชำนาญหล่อ ผู้อำนวยงานสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครพนม นายพิพัฒน์ มโนนที ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 8 พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับนางอัมพวัน วรรณโก ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมและคณะ เดินทางตรวจราชการ ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ตรวจเยี่ยมท่าเทียบเรือเทศบาลมุกดาหาร


Page 4 of 18
back to top