th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชื่อเรื่อง
27-06-2562
การประชุมชี้แจงโครงการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าเรือ Ferry บริเวณปากแม่น้ำปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของกรมเจ้าท่า ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสมเพื่อเพิ่มศักยภาพท่าเทียบเรือขนส่งสินค้าเพื่อสนับสนุนด่านชายแดนสิงขร เชื่อมโยงระบบการส่งสินค้าและการท่องเที่ยวเส้นทาง EAST-WEST FERRY

Page 5 of 18
back to top