Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ หนังสือเวียน คู่มือ และข้อกำหนดต่างๆ

ชื่อเรื่อง ประเภท

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ (e-bidding)
27-01-2563
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยวและบริหารจัดการภายในท่าเทียบเรือเพื่อความปลอดภัยที่ท่าเทียบเรือท้องศาลา และท่าเทียบเรือหาดริ้น อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๗ ถึง ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓)

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ (e-bidding)
27-01-2563
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือ เพื่อการท่องเที่ยวและบริหารจัดการภายในท่าเทียบเรือเพื่อความปลอดภัยที่ท่าเทียบเรือโดยสาร และท่องเที่ยวที่ปากคลองจิหลาด จังหวัดกระบี่ ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๗ ถึง ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓)


ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ (e-bidding)
24-01-2563

ประกาศผู้ชนะ วิธีเฉพาะเจาะจง
24-01-2563
ประกาศหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าเรือทัวร์ จังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าางเหมาซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ชอ ๒๔๑๖ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจำนวน ๑ งาน เพื่อใช้กับเรือเจ้าท่า ข.๗ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าเรือทัวร์ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
Page 1 of 479