th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ หนังสือเวียน คู่มือ และข้อกำหนดต่างๆ

ชื่อเรื่อง ประเภท
ประกาศผู้ชนะ โดยวิธีคัดเลือก
17-03-2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบสำรวจออกแบบสำหรับโครงการขุดลอกและบำรุงรักษาแม่น้ำสายหลักที่แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยม และแม่น้ำน่าน รวมระยะทาง ๒๐๐ กิโลเมตร สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ ๗ จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ ๒ จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะ โดยวิธีคัดเลือก
16-03-2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบสำรวจออกแบบสำหรับโครงการขุดลอกและบำรุงรักษาแม่น้ำสายหลักที่แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยม และแม่น้ำน่าน รวมระยะทาง ๓๕๐ กิโลเมตร สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ ๗ จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ ๒ จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีคัดเลือก

Page 14 of 659