Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ หนังสือเวียน คู่มือ และข้อกำหนดต่างๆ

ชื่อเรื่อง ประเภทประกาศผู้ชนะ วิธีเฉพาะเจาะจง
20-02-2562
ประกาศผู้ชนะ วิธีเฉพาะเจาะจง
18-02-2562
ประกาศหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำคลองท่าจีน จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาสร้างข้อต่อเพื่อใส่สายต่อเกจน้ำมันหล่อ สำหรับชุดเรือขุดลอกร่องน้ำชายฝั่งทะเลพื้นที่ป่าชายเลน เพื่อใช้ปฏิบัติงานที่หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำคลองท่าจีน จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


Page 15 of 377