Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ หนังสือเวียน คู่มือ และข้อกำหนดต่างๆ

ชื่อเรื่อง ประเภท


ประกาศผู้ชนะ วิธีเฉพาะเจาะจง
11-02-2562

ประกาศผู้ชนะ วิธีเฉพาะเจาะจง
11-02-2562ประกาศผู้ชนะ วิธีเฉพาะเจาะจง
11-02-2562
ประกาศหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าเรืออ่าวยามู (ท่าเรือใหม่) จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมทำชุดเสต็ปอัพเกียร์จำนวน ๑ งาน เพื่อใช้กับเรือเจ้าท่า ข.๕ สำหรับหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าเรืออ่าวยามู (ท่าเรือใหม่) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะ วิธีเฉพาะเจาะจง
08-02-2562

ประกาศผู้ชนะ วิธีเฉพาะเจาะจง
08-02-2562


ประกาศผู้ชนะ วิธีเฉพาะเจาะจง
07-02-2562

Page 18 of 377