Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ หนังสือเวียน คู่มือ และข้อกำหนดต่างๆ

ชื่อเรื่อง ประเภทประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12-03-2562

ประกาศผู้ชนะ วิธีเฉพาะเจาะจง
11-03-2562
ประกาศหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าเรืออ่าวยามู (ท่าเรือใหม่) จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้กับเรือเจ้าท่า ข.๕ สำหรับปฏิบัติงานที่หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าเรืออ่าวยามู (ท่าเรือใหม่) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Page 7 of 377