th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ชื่อเรื่อง


29-11-2562
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. นายอำนาจ สอนหมวก ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ พร้อมด้วยนายกรกฎ ชัยช่วย เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่งานตรวจการขนส่งทางน้ำ ออกตรวจบูรณาการร่วมกับขนส่งจังหวัดสมุทรปราการในการตรวจสอบควันดำของเรือโดยสารสาธารณะ เพื่อเป็นไปตามมาตรการลดฝุ่นละออง PM 2.5 ณ บริเวณท่าเรือวิบูลย์ศรี-ท่าเรือพระสมุทรเจดีย์27-11-2562
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นาวาตรี ชัยศิริ ขุนดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่ มอบหมายให้ นางสาวมลิวัลย์ จริตงาม นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ เป็นผู้แทนหน่วยงาน เข้าร่วมประชุมพิจารณาการยกร่างเทศบัญญัติ เรื่องท่าเทียบเรือริมเขื่อนแม่น้ำกระบี่ พ.ศ.... และการกำหนดจุดห้ามจอดเรือในแม่น้ำกระบี่ เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง

27-11-2562

27-11-2562
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นาวาตรีชัยศิริ ขุนดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยทางทะเลช่วงเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวในช่วงเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว ของอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่


Page 10 of 58
back to top