th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ชื่อเรื่อง

21-11-2562
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชุมพร มอบหมายให้ นายฐิติ อุณยเกียรติ เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ประสานเรื่องขอความอนุเคราะห์เชื่อมต่อกล้องวงจรปิด บริเวณพื้นที่ท่าเทียบเรือทะเลทรัพย์ ตำบลท่ายาง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร


19-11-2562
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น. นายปรารถนา ตะเพียนทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ พร้อมด้วยนายบุญเรียง รัตนบัณฑิตกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา ร่วมกับคณะทำงานกระทรวงคมนาคม ลงสำรวจพื้นที่แม่น้ำบางปะกงแก้ปัญหาอุกทกภัยหรือภัยแล้งตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม

19-11-2562
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายเอกราช คันธโร ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา มอบหมาย นายปิยชนินทร์ สุนทรเนตร เจ้าพนักงานตรวจท่า เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมประชุม เตรียมความพร้อมการจัดงานด้านรักษาความปลอดภัยและการจัดการจราจรทางน้ำเนื่องในงานเทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา
18-11-2562
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายอำนาจ สอนหมวก ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายพลชาติ ปานมณี เจ้าพนักงานตรวจเรือชำนาญการ นายกรกฎ ชัยช่วย เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่งานตรวจการขนส่งทางน้ำ จัดโครงการอบรม “การเดินเรือปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดฝุ่นละออง PM2.5”

Page 12 of 58
back to top