th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ชื่อเรื่อง


07-11-2562
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นางวิมลมาน สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครราชสีมา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ออกตรวจตราดูแลความปลอดภัยทางน้ำ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยวทางน้ำ ก่อนเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2562 บริเวณลำน้ำพรม ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ


07-11-2562
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุย เชิญเจ้าของเรือ ผู้ประกอบการ เรือโดยสาร หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องฯเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อบูรณาการในการทำงานในด้านความปลอดภัยให้เกิดประโยชน์กับนักท่องเที่ยวทางน้ำฯ เกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยทางน้ำบริเวณท่าเทียบเรือฯ และจุดปล่อยเรือ ให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลแบบออนไลน์ผ่านกล่อง (CCTV)

07-11-2562
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 งานตรวจเรือและงานตรวจการขนส่งทางน้ำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี ได้ดำเนินการตรวจวัดเสียงเครื่องยนต์ของเรือบรรทุกคนโดยสาร และประชาสัมพันธ์รณรงค์โดยการแจกแผ่นผับ (Brochures) และให้คำแนะนำในการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ เพื่อให้ผู้ควบคุมเรือ และผู้ประกอบการเรือ
Page 12 of 53
back to top