th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ชื่อเรื่อง

13-11-2562
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ตามสั่งการ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชุมพร มอบหมายให้ นายฐิติ อุณยเกียรติ เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางสุนิสา กาลพัฒน์ เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบอู่เรือ ตามรายงานการแจ้งเรือเข้า-ออกอู่เรือ ณ คานเรือนวรัตน์ ตำบลท่ายาง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

13-11-2562
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นายคำรณ อินทร์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชุมพร มอบหมายให้นางสาวพรหมภรณ์ ทองคละ นักวิชาการขนส่งชำนาญการ และนายพงษ์พรรณ การุญ เจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ ออกหน่วยบริการทะเบียนเรือเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการรับยื่นคำร้องขอทำการตรวจสภาพเรือและขอต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือ


13-11-2562

13-11-2562


13-11-2562
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นายกรกฤธ ฉัตรวงศ์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ออกหน่วยบริการนอกสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการต่อใบอนุญาตใช้เรือ ณ บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาสก ท่าเรือเทศบาลบ้านเชี่ยวหลาน ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
12-11-2562
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.00 น นายบุญเรียง รัตนบัณฑิตกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา จัดเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา พร้อมพาหนะและเรือตรวจการณ์เจ้าท่า 50 เตรียมพร้อมออกปฎิบัติหน้าที่อำนวยความปลอดภัยทางน้ำร่วมกับ หน่วยงานอื่นๆ ในคืนเทศกาลลอยกระทง พ.ศ 2562


Page 14 of 58
back to top