th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ชื่อเรื่อง


12-11-2562
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.00 น นายเอกราช คันธโร ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา พร้อม หน่วยงานตำรวจน้ำ กองกำกับการ5 ตำรวจน้ำศรีราชา ตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่เรือตรวจการณ์เจ้าท่า 1303 จำนวนทั้งสิ้น 60 นายพร้อมพาหนะ และเรือตรวจการณ์”เจ้าท่า 285” และเรือช่วยชีวิตของหน่วยปฏิบัติงานร่วมรวม 5 ลำ ประชุมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ออกปฎิบัติหน้าที่อำนวยความปลอดภัยทางน้ำในเทศกาลลอยกระทง พ.ศ 256212-11-2562
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.00 น. ว่าที่ร้อยตรี วรวิทย์ แก้วลา ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี จัดขบวนปล่อยแถวเรือตรวจการณ์เจ้าท่า และเรือรักษาการณ์ ออกจากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี สู่แม่น้ำมูล เพื่อดูแลแลอำนวยความสะดวกปลอดภัยทางน้ำให้กับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานลอยกระทง

12-11-2562


11-11-2562
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายธงชัย พงษวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 พร้อมนายเลิศพร ประพฤติธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี ซักซ้อมความเข้าใจและให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำ ประจำสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี

Page 15 of 58
back to top