th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ชื่อเรื่อง

31-10-2562
วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายอำนาจ สอนหมวก ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานตรวจการขนส่งทางน้ำ ลงพื้นที่สำรวจหน้าท่าเทียบเรือสินค้าในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ประจำท่าเทียบเรือสินค้าบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

31-10-2562
วันที่ 30 ตุลาคม 2562 นายภูริพฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม เจ้าหน้าที่ตรวจท่า และสื่อมวลชน ร่วมกันตรวจสอบท่าเทียบเรือ/โป๊ะเทียบเรือ/เรือ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเทศกาลวันลอยกระทงในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562


29-10-2562
วันที่ 29 ตุลาคม 2562 นายกรกฤธ ฉัตรวงศ์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายพงศ์วิชญ์ อินทร์ไหม เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ ลงพื้นที่ท่าเทียบเรือ บริษัท เอ็น พี มารีน จำกัด บริษัท เซาเทิร์น พอร์ท จำกัด (โชคพนาพอร์ท) และบริษัท พี.เค. มารีด เทรดดิ้ง จำกัด ในการตรวจติดตามผลการดำเนินการเชื่อมโยงระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณท่าเรือ

Page 20 of 58
back to top