Buca escort

sakarya escort sakarya escort serdivan escort sakarya escort webmaster forum serdivan escort serdivan escort serdivan escort
escort bayan kayseri escort nevşehir escort ankara escort rokettube sakarya escort adapazarı escort akyazı escort erenler escort ferizli escort hendek escort karasu escort sapanca escort serdivan escort söğütlü escort
ความปลอดภัยทางน้ำ

th en

Menu
 
 
A+ A A-

ความปลอดภัยทางน้ำ

Categories
ปฏิญญาว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย ( Declaration of Security: DoS)
ประมวลข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ ( International Ship and Port Facility Security Code : ISPS Code) ฉบับภาษาไทย
ร่างแนวทางการจัดทำการประเมินการรักษาความปลอดภัยของท่าเรือ
ศูนย์ควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล เขตท่าเรือศรีราชา
โครงการศึกษาสำรวจจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการคมนาคมทางน้ำ
Documents
FAQs for ISPS implementation (คำถามบ่อย) 69 Kilobytes 30-01-2014
คู่มือ การรักษาความปลอดภัยสำหรับท่าเรือ 90 Kilobytes 30-01-2014
ตัวอย่างเอกสาร แผนรักษาความปลอดภัยของท่าเรือ 169 Kilobytes 30-01-2014
ตัวอย่างเอกสาร แผนรักษาความปลอดภัยของท่าเรือ แสดงแบบ Word 235 Kilobytes 30-01-2014
ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 35/2554 ยกเลิกประกาศกรมเจ้าท่าที่ 273/2553 446 Kilobytes 30-01-2014
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องกำหนดเงื่อนไขในการอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือฯ 77 Kilobytes 30-01-2014
ยกเลิกประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 273/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้ขนถ่ายสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายได้ 93 Kilobytes 30-01-2014