th en

Menu
 
 
A+ A A-

05. โครงการศึกษาและสำรวจออกแบบ

Categories
โครงการสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างท่าเรือปากบารา จังหวัดสตูล
Documents
งานศึกษาและสำรวจออกแบบเพื่อพัฒนาท่าเรือที่จังหวัดชุมพร 35.82 Megabytes 01-04-2014
โครงการศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เพื่อก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนล่าง เล่ม 1 34.70 Megabytes 31-01-2014
โครงการศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เพื่อก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนล่าง เล่ม 2 43.43 Megabytes 31-01-2014
โครงการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น (Pre-Feasibility Study) ของการพัฒนาการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทางน้ำโดยเรือเฟอร์รี่ในเส้นทางพัทยา ชะอำ และหัวหิน 2.78 Megabytes 31-01-2014