th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร

กรมเจ้าท่า จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า ครบรอบ 155 ปี
(05-08-2557)

กรมเจ้าท่า จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า ครบรอบ 155 ปี โดยในงานมีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า การมอบโล่เกียรติคุณบุคคลดีเด่นและหน่วยงานดีเด่น การจัดนิทรรศการ และพิธีการทางศาสนา เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ณ กรมเจ้าท่า ...


Page 41 of 43
back to top