th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร

กรมเจ้าท่า จัดฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารงานขนส่งทางน้ำ” รุ่นที่ 7
(20-05-2557)

ระหว่างวันที่ 19 – 30 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม ศรีพระยา ชั้นดาดฟ้า อาคาร 2 กรมเจ้าท่า


โครงการฝึกอบรมการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บังคับบัญชา รุ่นที่ 1
(20-05-2557)

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 6 กรมเจ้าท่า


กรมเจ้าท่า จัดแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมการเผชิญเหตุและภาวะวิกฤตด้านความปลอดภัย
(25-04-2557)

กรมเจ้าท่า จัดแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมการเผชิญเหตุและภาวะวิกฤตด้านความปลอดภัย โดยมีนายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย และ นายสุขิน รัตนเสถียร ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล ร่วมแถลงข่าวเมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องศรี พระยา ชั้นดาดฟ้า อาคาร 2 กรมเจ้าท่า


อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่น)
(25-04-2557)

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่น) โดยมีกิจกรรมต่างๆ พิธีรดน้ำดำหัว และมอบเงินบริจาค เครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ณ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่น) อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม


กรมเจ้าท่า จัดแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมมาตรการความปลอดภัยทางน้ำในเทศกาลสงกรานต์
(10-04-2557)

โดยมีนายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ๔ อาคาร ๒ ชั้น ๖ กรมเจ้าท่า เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗


กรมเจ้าท่า จัดกิจกรรม สงกรานต์..งานบุญ..กรมเจ้าท่า ๒๕๕๗
(10-04-2557)

คิดดี..ทำดี..พูดดี.. : ใจมีสุข ” เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมฯ ที่ล่วงลับไปแล้ว ณ ห้องศรี พระยา เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗


กรมเจ้าท่า โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม จัดกิจกรรม
(02-04-2557)

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ จากโรงพยาบาลตำรวจ


กรมเจ้าท่า โดยสำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านทะเบียนเรือ รุ่นที่ 1
(24-03-2557)

ระหว่างวันที่ 24 -25 มีนาคม 2557 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 - 27 มีนาคม 2557 โดยมีนายศรศักดิ์ แสนสมบัติ


กรมเจ้าท่า จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การจัดทำแผนสร้างความก้าวหน้าในสายงานในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักนำร่องและผู้อำนวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
(25-03-2557)

โดยมีนายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย เป็นประธานเปิดการประชุม เมื่อวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 6 ชั้น 3


กรมเจ้าท่า โดยนางสาวศรีภัทรา หอมชื่น หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่าเข้าร่วม แสดงความยินดีกับกิจการรถไฟ
(26-03-2557)

เนื่องในโอกาสเป็นวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 117 ปี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)


นางสาวศรีภัทรา หอมชื่น หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนอธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อน แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
(25-02-2557)

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา วิทยุกระจายเสียงไทยครบรอบ ๘๔ ปี ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย


นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการฝึกอบรม หลักสูตร นักปฏิบัติงาน ขนส่งทางน้ำ รุ่นที่ ๙
(03-03-2557)

ระหว่างวันที่ ๓ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ กรมเจ้าท่า และจังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗


Page 42 of 43
back to top