th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

กรมเจ้าท่า จัดโครงการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในมาตรการแก้ไขปัญหา (IUU Fishing) โดยมีนายสมศักดิ์ ห่มม่วง ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมสุภา รอยัล บีช อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
(22-10-2558)กรมเจ้าท่า จัดโครงการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในมาตรการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฏหมาย (IUU Fishing) ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายสมศักดิ์ ห่มม่วง ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ผู้แทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายออมสิน ชีวะพฤกษ์) เป็นประธาน โดยมีนายเอกชัย สุนทร ปลัดอาวุโส ผู้แทนนายอำเภอขนอม กล่าวต้อนรับ และนายกริชเพชร ชัยช่วย ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้ ได้มีผู้แทนจากศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฏหมาย นาวาโทศักดิ์ชัย มีแต้ม หัวหน้าแผนกกองยุทธการ ทัพเรือภาคที่ 2 (ศรชล. เขต 2) เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมสุภา รอยัล บีช อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราชภาพกิจกรรม:

กรมเจ้าท่า จัดโครงการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในมาตรการแก้ไขปัญหา (IUU Fishing)  โดยมีนายสมศักดิ์ ห่มม่วง ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมสุภา รอยัล บีช อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช   กรมเจ้าท่า จัดโครงการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในมาตรการแก้ไขปัญหา (IUU Fishing)  โดยมีนายสมศักดิ์ ห่มม่วง ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมสุภา รอยัล บีช อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช   กรมเจ้าท่า จัดโครงการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในมาตรการแก้ไขปัญหา (IUU Fishing)  โดยมีนายสมศักดิ์ ห่มม่วง ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมสุภา รอยัล บีช อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช   กรมเจ้าท่า จัดโครงการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในมาตรการแก้ไขปัญหา (IUU Fishing)  โดยมีนายสมศักดิ์ ห่มม่วง ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมสุภา รอยัล บีช อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช   กรมเจ้าท่า จัดโครงการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในมาตรการแก้ไขปัญหา (IUU Fishing)  โดยมีนายสมศักดิ์ ห่มม่วง ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมสุภา รอยัล บีช อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  

back to top