th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมทักษะการใช้เครื่องขยายเสียงแบบพกพาให้กับพนักงานขนส่ง
(20-04-2559)นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมทักษะการใช้เครื่องขยายเสียงแบบพกพาให้กับพนักงานขนส่ง เพื่อให้เกิดทักษะการใช้เครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายสมเกียรติ โกสีย์ไกรนิรมล หัวหน้ากลุ่มตรวจการเดินเรือ สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กล่าวรายงาน การอบรมในครั้งนี้มีพนักงานขนส่งเข้าร่วมอบรมฯ จำนวน 150 คน เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 ณ ลานหน้าสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ

ภาพกิจกรรม:

นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมทักษะการใช้เครื่องขยายเสียงแบบพกพาให้กับพนักงานขนส่ง  นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมทักษะการใช้เครื่องขยายเสียงแบบพกพาให้กับพนักงานขนส่ง  นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมทักษะการใช้เครื่องขยายเสียงแบบพกพาให้กับพนักงานขนส่ง    นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมทักษะการใช้เครื่องขยายเสียงแบบพกพาให้กับพนักงานขนส่ง  นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมทักษะการใช้เครื่องขยายเสียงแบบพกพาให้กับพนักงานขนส่ง  นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมทักษะการใช้เครื่องขยายเสียงแบบพกพาให้กับพนักงานขนส่ง 

back to top