th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ และการพัฒนาจุดเชื่อมต่อการเดินทาง (ล้อ ราง เรือ) ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561
(16-08-2561)ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม, นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า, นายวิเชียร เปมานุกรรักษ์ หัวหน้าส่วนตรวจการเดินเรือ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะฯ ในการตรวจเยี่ยมบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ และการพัฒนาจุดเชื่อมต่อการเดินทาง (ล้อ ราง เรือ) ซึ่งได้ลงเรือเพื่อดูระบบการขนส่งต่อเนื่องบริเวณพื้นที่คลองภาษีเจริญ ถึงคลองบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ในการนี้นายกรัฐมนตรีได้ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าผู้ปฏิบัติงาน และยังได้เน้นย้ำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้ดำเนินการเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนทุกรูปแบบเข้าด้วยกัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ 

ภาพกิจกรรม:

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ และการพัฒนาจุดเชื่อมต่อการเดินทาง (ล้อ ราง เรือ) ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ และการพัฒนาจุดเชื่อมต่อการเดินทาง (ล้อ ราง เรือ) ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ และการพัฒนาจุดเชื่อมต่อการเดินทาง (ล้อ ราง เรือ) ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ และการพัฒนาจุดเชื่อมต่อการเดินทาง (ล้อ ราง เรือ) ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ และการพัฒนาจุดเชื่อมต่อการเดินทาง (ล้อ ราง เรือ) ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ และการพัฒนาจุดเชื่อมต่อการเดินทาง (ล้อ ราง เรือ) ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ และการพัฒนาจุดเชื่อมต่อการเดินทาง (ล้อ ราง เรือ) ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ และการพัฒนาจุดเชื่อมต่อการเดินทาง (ล้อ ราง เรือ) ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561   

back to top