th en

Menu
 
 
A+ A A-
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 86/2555 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหากองเรือชักธงไทยถูกขึ้นบัญชีดำ (Black List) (ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2555)
(13-05-2557)

ตรวจดูเนื้อหาได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จท. (หมวด 1-03-046 เรื่องที่ 63)