th en

Menu
 
 
A+ A A-
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 179/2554 เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจทดสอบอุปกรณ์ประจำเรือ (แพชูชีพชนิดพองลม) ให้แก่ภาคเอกชนหรือภาคส่วนอื่น (ประกาศ ณ วันที่ 20 ก.ค. 2554)
(13-05-2557)

ตรวจดูเนื้อหาได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จท. (หมวด 1-03-046 เรื่องที่ 72)