th en

Menu
 
 
A+ A A-
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 135/2554 เรื่อง กำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำป่าสักเป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเป็นการเฉพาะคราว (ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2554)
(13-05-2557)

ตรวจดูเนื้อหาได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จท.(หมวด 1-03-046 เรื่องที่ 65)