th en

Menu
 
 
A+ A A-
คำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ 430/2554 เรื่อง มอบหมายข้าราชการในสังกัดเป็น "เจ้าท่า" ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 ในการพิจารณาอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
(13-05-2557)

ตรวจดูเนื้อหาได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จท.(หมวด 1-03-043 เรื่องที่ 57)