th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

วันที่ 17 มกราคม 2558 กรมเจ้าท่า จัดกิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน "เสื้อชูชีพเก่าแลกใหม่ ปลอดภัยได้มาตรฐาน" ยุทธศาสตร์ยกระดับความปลอดภัยทางน้ำ
(19-01-2558)วันที่ 17 มกราคม 2558 กรมเจ้าท่า จัดกิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน "เสื้อชูชีพเก่าแลกใหม่ ปลอดภัยได้มาตรฐาน" ยุทธศาสตร์ยกระดับความปลอดภัยทางน้ำ โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน พร้อมด้วย นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า และคณะผู้บริหาร /นาย ฉัตรป้อง ฉัตรภูมิ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี /นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย /ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ ห้องประชุมเพชรสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้เข้าร่วมงานและหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมงานประมาณ 250 คน

ภาพกิจกรรม:

วันที่ 17 มกราคม 2558 กรมเจ้าท่า จัดกิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน "เสื้อชูชีพเก่าแลกใหม่ ปลอดภัยได้มาตรฐาน" ยุทธศาสตร์ยกระดับความปลอดภัยทางน้ำ  วันที่ 17 มกราคม 2558 กรมเจ้าท่า จัดกิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน "เสื้อชูชีพเก่าแลกใหม่ ปลอดภัยได้มาตรฐาน" ยุทธศาสตร์ยกระดับความปลอดภัยทางน้ำ  วันที่ 17 มกราคม 2558 กรมเจ้าท่า จัดกิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน "เสื้อชูชีพเก่าแลกใหม่ ปลอดภัยได้มาตรฐาน" ยุทธศาสตร์ยกระดับความปลอดภัยทางน้ำ  วันที่ 17 มกราคม 2558 กรมเจ้าท่า จัดกิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน "เสื้อชูชีพเก่าแลกใหม่ ปลอดภัยได้มาตรฐาน" ยุทธศาสตร์ยกระดับความปลอดภัยทางน้ำ  วันที่ 17 มกราคม 2558 กรมเจ้าท่า จัดกิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน "เสื้อชูชีพเก่าแลกใหม่ ปลอดภัยได้มาตรฐาน" ยุทธศาสตร์ยกระดับความปลอดภัยทางน้ำ  วันที่ 17 มกราคม 2558 กรมเจ้าท่า จัดกิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน "เสื้อชูชีพเก่าแลกใหม่ ปลอดภัยได้มาตรฐาน" ยุทธศาสตร์ยกระดับความปลอดภัยทางน้ำ  วันที่ 17 มกราคม 2558 กรมเจ้าท่า จัดกิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน "เสื้อชูชีพเก่าแลกใหม่ ปลอดภัยได้มาตรฐาน" ยุทธศาสตร์ยกระดับความปลอดภัยทางน้ำ 

back to top