th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร

นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อรับฟังบรรยายการขนส่งสินค้าทางน้ำบริเวณแม่น้ำป่าสัก โดยมีนายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(21-07-2560)


นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการบริเวณอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ ชายหาดเฉวง เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(19-07-2560)


นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานการประชุมการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน และเรือที่ประสบภัย ประจำปี 2560 (Sarex 2017) ภาคทฤษฎี (Tabletop Exercise) เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ ขั้นตอนและเตรียมความพร้อมในการสาธิตการฝึกซ้อมฯ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(19-07-2560)


นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานเปิดการประชุมตัวแทน 4 ฝ่าย ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ และการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ (SEA) ด้านการคมนาคม อันเกี่ยวเนื่องกับโครงการท่าเทียบเรือน้ำลึกจังหวัดสตูล (ปากบารา) เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล
(13-07-2560)


นายสุรชัย บุรพานนทชัย นักเดินเรือชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 38 ปี การดำเนินงานบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์ฯ อาคารสำนักงานใหญ่ ทอท. กรุงเทพฯ
(01-07-2560)


นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยนายกริชเพชร ชัยช่วย ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ และนายสุรชัย บุรพานนทชัย เลขานุการกรม ร่วมแถลงข่าวประเด็นผลกระทบที่เกิดจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย ฉบับที่ 17 พ.ศ. 2560 และแนวทางในการเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมป่าสัก อาคาร 6 ชั้น3 กรมเจ้าท่า
(22-06-2560)


นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า บันทึกการสัมภาษณ์ในรายการคัดข่าวเด่น ประเด็นผลกระทบที่เกิดจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย ฉบับที่ 17 พ.ศ. 2560 และแนวทางในการเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ด้านหน้าห้องประชุมแม่น้ำกก อาคาร 2 ชั้นดาดฟ้า กรมเจ้าท่า
(22-06-2560)


กรมเจ้าท่า ได้จัดทำบทถอดความภาษาไทยของอนุสัญญาและพิธีสารลอนดอน รายงานผลการศึกษาโครงการ รายงานสรุปผลการสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อโครงการ และแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ http://md.go.th/md/index.php/2014-01-19-05-02-28/2016-07-25-03-15-33/2014-01-19-06-02-02 สามารถส่งความเห็นเพิ่มเติมได้ที่ โทร/โทรสาร ๐ ๒๒๓๔ ๓๘๓๒ หรือ ๐ ๒๒๓๔ ๕๑๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
(08-06-2560)


นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมกับนายอุดม พลอยจินดา นายกสมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำ มอบข้าวสารจำนวน 30 ตัน ให้กับกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอรส.) โดยมี พล.ต. สันติพงศ์ ธรรมปิยะ รองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมกองอำนวยการร่วมกรุงเทพมหานคร
(07-06-2560)


นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและพิธีถอนศาลพระภูมิชัยมงคลและศาลเจ้าแม่กวนอิม เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการของกรมเจ้าท่า โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ร่วมพิธี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณหน้าศาลพระภูมิชัยมงคล กรมเจ้าท่า
(01-06-2560)


นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเกี่ยวกับอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการเดินเรือระหว่างประเทศ (Regional Seminar on Facilitation of International Maritime Traffic) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ สุขุมวิท 22 กรุงเทพมหานคร
(22-05-2560)


นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา ศรชล. ครั้งที่ 2/2560 เรื่อง การเพิ่มศักยภาพการบริหารกองเรือประมง การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการกู้ภัยทางทะเลและการปฏิบัติต่อเรือกรณีถูกคว่ำบาตรจากสหประชาชาติ ในระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2560
(20-05-2560)


Page 20 of 44
back to top