th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร

นายสุรชัย บุรพานนทชัย นักเดินเรือชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 38 ปี การดำเนินงานบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์ฯ อาคารสำนักงานใหญ่ ทอท. กรุงเทพฯ
(01-07-2560)


นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยนายกริชเพชร ชัยช่วย ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ และนายสุรชัย บุรพานนทชัย เลขานุการกรม ร่วมแถลงข่าวประเด็นผลกระทบที่เกิดจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย ฉบับที่ 17 พ.ศ. 2560 และแนวทางในการเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมป่าสัก อาคาร 6 ชั้น3 กรมเจ้าท่า
(22-06-2560)


นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า บันทึกการสัมภาษณ์ในรายการคัดข่าวเด่น ประเด็นผลกระทบที่เกิดจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย ฉบับที่ 17 พ.ศ. 2560 และแนวทางในการเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ด้านหน้าห้องประชุมแม่น้ำกก อาคาร 2 ชั้นดาดฟ้า กรมเจ้าท่า
(22-06-2560)


กรมเจ้าท่า ได้จัดทำบทถอดความภาษาไทยของอนุสัญญาและพิธีสารลอนดอน รายงานผลการศึกษาโครงการ รายงานสรุปผลการสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อโครงการ และแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ http://md.go.th/md/index.php/2014-01-19-05-02-28/2016-07-25-03-15-33/2014-01-19-06-02-02 สามารถส่งความเห็นเพิ่มเติมได้ที่ โทร/โทรสาร ๐ ๒๒๓๔ ๓๘๓๒ หรือ ๐ ๒๒๓๔ ๕๑๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
(08-06-2560)


นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมกับนายอุดม พลอยจินดา นายกสมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำ มอบข้าวสารจำนวน 30 ตัน ให้กับกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอรส.) โดยมี พล.ต. สันติพงศ์ ธรรมปิยะ รองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมกองอำนวยการร่วมกรุงเทพมหานคร
(07-06-2560)


นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและพิธีถอนศาลพระภูมิชัยมงคลและศาลเจ้าแม่กวนอิม เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการของกรมเจ้าท่า โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ร่วมพิธี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณหน้าศาลพระภูมิชัยมงคล กรมเจ้าท่า
(01-06-2560)


นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเกี่ยวกับอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการเดินเรือระหว่างประเทศ (Regional Seminar on Facilitation of International Maritime Traffic) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ สุขุมวิท 22 กรุงเทพมหานคร
(22-05-2560)


นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา ศรชล. ครั้งที่ 2/2560 เรื่อง การเพิ่มศักยภาพการบริหารกองเรือประมง การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการกู้ภัยทางทะเลและการปฏิบัติต่อเรือกรณีถูกคว่ำบาตรจากสหประชาชาติ ในระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2560
(20-05-2560)


นายสุรชัย บุรพานนทชัย นักเดินเรือชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า ร่วมแสดงความยินดีและสมทบทุนบริจาคเงินเพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้แก่โรงพยาบาลจุฬา เนื่องในโอกาสวันก่อตั้งการท่าเรือแห่งประเทศไทย ครบรอบ 66 ปี เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ ณ สโมสรการท่าเรือฯ คลองเตย กรุงเทพฯ
(17-05-2560)


นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า บันทึกเทปให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์ในประเด็น การบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2560
(01-05-2560)

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า บันทึกเทปให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์ในประเด็น การบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2560


นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการทำงานของกรมเจ้าท่าให้มีประสิทธิภาพ โดยมีนายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า เข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ณ โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร
(24-04-2560)


กรมเจ้าท่า จัดกิจกรรม “ทำบุญปีใหม่ไทย เสริมสิริมงคล อุทิศส่วนกุศลให้บรรพชนผู้ล่วงลับ” โดยมีนายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมเจ้าท่า ผู้บริหาร ข้าราชการบำนาญ และเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ร่วมพิธีการทางศาสนาและรดน้ำขอพรจากผู้บริหารกรมเจ้าท่า เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ณ ลานใต้อาคาร 2 กรมเจ้าท่า
(24-04-2560)


นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานเปิดการสัมมนาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยทางน้ำ พ.ศ. .... โดยมีนายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า เข้าร่วมเป็นเกียรติและรับฟังการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ณ โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ
(20-04-2560)


นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานการประชุมการดำเนินโครงการศึกษาทบทวนและสำรวจออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายละเอียด (EHIA) เพื่อก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกจังหวัดสตูล (ปากบารา) เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักมาตรฐานเรือ กรมเจ้าท่า
(19-04-2560)


Page 19 of 42
back to top