th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร

กรมเจ้าท่า เข้าร่วมการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ประจำปี 2557 (SAREX 2014)
(26-08-2557)

กรมเจ้าท่า เข้าร่วมการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ประจำปี 2557 (SAREX 2014) โดบเข้าร่วมสังเกตุการณ์ และร่วมจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ เมื่อวันที่ 20 - 23 สิงหาคม 2557 ณ ท่าอากาศยานหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์


กรมเจ้าท่า จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า ครบรอบ 155 ปี
(05-08-2557)

กรมเจ้าท่า จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า ครบรอบ 155 ปี โดยในงานมีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า การมอบโล่เกียรติคุณบุคคลดีเด่นและหน่วยงานดีเด่น การจัดนิทรรศการ และพิธีการทางศาสนา เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ณ กรมเจ้าท่า ...


Page 40 of 42
back to top