Menu

th en

 
 
A+ A A-
ประกาศหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำคลองท่าจีน จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาสร้างข้อต่อเพื่อใส่สายต่อเกจน้ำมันหล่อ สำหรับชุดเรือขุดลอกร่องน้ำชายฝั่งทะเลพื้นที่ป่าชายเลน เพื่อใช้ปฏิบัติงานที่หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำคลองท่าจีน จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(18-02-2562)เอกสารแนบ:


จ้างเหมาสร้างข้อต่อ.pdf


back to top