Menu

th en

 
 
A+ A A-
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาแม่น้ำโขง บริเวณทางเข้าท่าเทียบเรือเชียงแสน แห่งที่ 2 อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(10-09-2562)
เอกสารแนบ:


ประกาศผลผู้ชนะ


back to top