th en

Menu
 
 
A+ A A-
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำหรับโครงการศึกษาเพื่อกำหนดพื้นที่ศักยภาพเหมาะสมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการขนส่งทางน้ำบริเวณแม่น้ำชายฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน กรุงเทพมหานคร
(22-04-2564)
เอกสารแนบ:


ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง


back to top