th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ หนังสือเวียน คู่มือ และข้อกำหนดต่างๆ

ชื่อเรื่อง ประเภทประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29-07-2563
ประกาศสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ ๖ เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถขุดตักดิน (Back Hoe) จำนวน ๑ คัน เพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติงานขุดลอกของหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำลิปะใหญ่ ร่องน้ำเกาะพลวย อำเภอเกาะสมุย และร่องน้ำเกาะนกเภา อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Page 4 of 556