th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 20/2562 กรมเจ้าท่า ฟื้นชายหาดพัทยา คืนความสุขให้ประชาชน
(17-06-2562)

กรมเจ้าท่าฟื้นชายหาดพัทยา คืนความสุขให้ประชาชน

              วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีส่งมอบพื้นที่โครงการเสริมทรายชายหาดพัทยาและกล่าวแสดงความยินดีในงานประชาสัมพันธ์ "กรมเจ้าท่า ฟื้นชายหาดพัทยา คืนความสุขให้ประชาชน" ณ ชายหาดพัทยากลาง จังหวัดชลบุรี 

              นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีส่งมอบพื้นที่โครงการเสริมทรายชายหาดกรมเจ้าท่า และกล่าวแสดงความยินดีในงานประชาสัมพันธ์ "กรมเจ้าท่า ฟื้นชายหาดพัทยาคืนความสุขให้ประชาชน" พร้อมด้วยนายมานิตย์ สุธาพร ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยมีนายรณกิจ เอกะสิทธิ์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวต้อนรับ นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่ากล่าวรายงาน และนายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงประโยชน์โครงการต่อภาคการท่องเที่ยว พร้อมด้วยนายสมชายสุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศาตราจารย์ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล ประธานคณะกรรมการจัดทำยุทศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นเกียรติ สำหรับโครงการเสริมทรายชายหาดพัทยา เกิดขึ้นเพราะสภาพชายหาดเมืองพัทยาซึ่งเป็นจุดขายสำคัญด้านการท่องเที่ยวกำลังประสบปัญหาชายหาดมีสภาพเสื่อมโทรมอย่างหนัก เนื่องจากถูกน้ำทะเลกัดเซาะอย่างรุนแรงถึงกว่า ๕ เมตรต่อปี และหากปล่อยทิ้งไว้ อาจส่งผลให้ชายหาดบางช่วงขาดหายไปภายในระยะเวลาไม่ถึง ๑๐ ปี ดังนั้นจึงได้มีนโยบายเร่งด่วน เดินหน้าโครงการเสริมทรายชายหาดพัทยา ตั้งแต่ชายหาดพัทยาเหนือ บริเวณหน้าโรงแรมดุสิตธานี จนถึงชายหาดพัทยาใต้ บริเวณวอล์คกิ้ง สตรีท รวมระยะทางประมาณ ๒.๘ กิโลเมตร เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบธุรกิจริมชายหาดเมืองพัทยา ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัญหาชายหาดที่สูญหายไปและเพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพชายหาด พร้อมทั้งปรับทัศนียภาพชายฝั่ง ให้น่าท่องเที่ยว ดึงดูดผู้มาเยี่ยมเยือนได้มากยิ่งขึ้น

               กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงต่อการพัฒนาการขนส่งทางน้ำ และดูแลรักษาร่องน้ำและชายหาดของประเทศ ได้ร่วมมือกับ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษา สำรวจและออกแบบ สาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาของชายหาดพัทยาซึ่งที่ผ่านมาได้ประชุมสัมมนาเพื่อนำเสนอข้อมูล ผลการศึกษาให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ พร้อมทั้งนำข้อคิดเห็นต่างๆมาปรับปรุงรูปแบบโครงการจนได้แนวทางและรูปแบบการเสริมทราย(BeachNourishment) ในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะของชายหาดพัทยา ซึ่งเป็นแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายหาดทรายที่ใช้ประโยชน์ในการท่องเที่ยวและสันทนาการ เป็นแนวทางที่ยอมรับกันในนานาอารยประเทศ จึงเป็นที่มาของโครงการเสริมทรายชายหาดพัทยาในครั้งนี้ 
เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 20.2562.pdf