th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 31/2562 กรมเจ้าท่า เข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยจากเหตุลอบวางระเบิดในกรุงเทพมหานคร
(04-08-2562)

กรมเจ้าท่า เข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยจากเหตุลอบวางระเบิดในกรุงเทพมหานคร  
      กรมเจ้าท่า เข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัย จากกรณีเกิดเหตุลอบวางระเบิดหลายจุดในเขต กรุงเทพมหานครฯ วันที่ 2 สิงหาคม 2562 (เช้านี้) เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าวที่อาจจะเกิดขึ้นและ ความปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร กรมเจ้าท่าจึงได้กำหนดมาตรการและสั่งการให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดและผู้ประกอบการ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
      1. ให้เจ้าหน้าที่ตรวจการณ์ พร้อมเรือยนต์เจ้าท่า ออกตรวจตราในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และให้สังเกตบุคคล ต้องสงสัย ที่อาจจะนำสิ่งของบรรจุในหีบห่อ กระเป๋า หรือกล่องมาวางทิ้งไว้ในบริเวณท่าเรือหรือภายในตัวเรือ 
       2.พนักงานขนส่งที่ปฏิบัติงานประจำท่าเรือ ให้เพิ่มความเข้มงวด กวดขัน ในการอำนวยความสะดวก บริเวณท่าเรือ หากพบบุคคลที่มีพฤติกรรมต้องสงสัย ไม่น่าไว้วางใจ หรือมีสิ่งของ กระเป๋า หรือกล่องต้องสงสัยมา วางทิ้งไว้บริเวณท่าเรือหรือภายในตัวเรือ เพื่อก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยกับประชาชน หรือนักท่องเที่ยว  
       3.ให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  เพิ่มการเฝ้าระวังทางโทรทัศน์วงจรปิด ทั้งในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองแสนแสบ พร้อมทั้งประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
       4.ให้ผู้ประกอบการเดินเรือกำชับ ผู้ควบคุมเรือ พนักงานเก็บเงิน กะลาสี หรือผู้ทำการในเรือคอยสังเกต พฤติกรรมของผู้โดยสาร หากพบเห็นว่ามีพฤติกรรมที่ต้องสงสัย ไม่น่าไว้วางใจ หรือมีสิ่งของ กระเป๋าหรือกล่อง ต้องสงสัยมาวางทิ้งไว้บริเวณท่าเรือหรือภายในตัวเรือ   
        5.หากพบเห็นกรณีดังกล่าว ให้รีบแจ้งหน้าที่ตำรวจท้องที่ หรือเหตุด่วนเหตุร้าย 191 หรือตำรวจน้ำ 1196 หรือศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ กรมเจ้าท่า สายด่วน 1199 ตลอด 24 ชั่วโมงทันที  
      ทั้งนี้ นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ได้กำชับและเน้นย้ำเจ้าหน้าที่สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคเขตและสาขา ให้ควบคุมดูแลความปลอดภัยตามท่าเรือในพื้นที่ที่รับผิดชอบอย่างเคร่งครัด หากพบเห็นสิ่งผิดปกติ หรือบุคคลที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยขอให้รายงานและ รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบในทันทีหรือแจ้งสายด่วนกรมเจ้าท่า โทร. 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง 
 

เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 31.2562.pdf