th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 สาขาหนองคาย ได้มอบหมายให้ นายจิรัฎฐ์ ธูปหอม เจ้าพนักงานตรวจเรือ ดำเนินการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์เรือในพื้นที่ บริเวณท่าเรือหายโศก จังหวัดหนองคาย
(07-10-2562)

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 สาขาหนองคาย ได้มอบหมายให้ นายจิรัฎฐ์ ธูปหอม เจ้าพนักงานตรวจเรือ ดำเนินการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์เรือในพื้นที่ บริเวณท่าเรือหายโศก จังหวัดหนองคาย จากการตรวจสภาพเรือไม่พบควันดำหรือปัญหาการปล่อยมลพิษเกินค่ามาตรฐาน PM 2.5 และได้ให้คำแนะนำแก่เจ้าของเรือในการบำรุงรักษาเครื่องยนต์เรือตามกำหนดชั่วโมงการใช้งาน การทำสมุดคู่มือควบคุมการใช้งานประจำเรือ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการใช้งานเครื่องยนต์


เอกสารแนบ:


1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg